O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 85

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

když do města vjela německá kolona, která pro spuštěné zábrany na Žďárské a Bobrovské ulici nemohla z města vyjet. Proto začala bezradně projíždět městem. Když jela kolem radnice, došlo k malému incidentu, který však mohl mít prostředí rozjitřeného shromážděného davu po zuby ozbrojených německých vojáků v nákladních autech závažné následky. Jakýsi německý voják výstřelem z pušky zranil učitele Milana Jelínka. Zranění krku bylo velmi vážné, ale velké péči ošetřujících lékařů podařilo se zraněného zbavit všech následků zranění. Konečně si Němci vynutili odstranění zábran a odjeli směrem k západu. Napětí částečně ve městě povolilo a drobný déšť, který rozehnal zástupy shromážděného obyvatelstva domů, způsobil, že se před radnicí zdržovaly jenom menší hloučky. V místnosti úřadovny revolučního národního výboru v budově radnice scházeli se kolem poledne důstojníci, rotmistři a vojáci v záloze, aby se ujali pořadatelské služby ve městě a aby organizovali nutnou pořádkovou službu pro nadcházející veliké dny. Ohniskem všeho revolučního dění staly se v nejbližších úřadovny městského úřadu.
Před polednem opustily naše město poslední zbytky říšských německých příslušníků, mezi nimi všemocný pán nadačního velkostatku P. Fritz, správce reálného gymnasia Hawranek a další.
V hodinách brzy po poledni čekalo se na příchod partyzánské skupiny 6. Kafky. Jak prohlásil ing. Šlerka v dopoledním svém projevu, mělo se se všemi dalšími akcemi počkat až do jejich příchodu. Než přišli, pokusili se zástupci vedoucí revoluční skupiny jednat s velitelem německého vojenského oddílu na nádraží o odzbrojení. Zatím odmítl. Kolem čtvrté hodiny odpoledne přijel do města velitel partyzánských oddílů kapitán 6. Kafka se svou skupinou. Na okresním úřadě provedeny pronikavé změny na vedoucích místech, v některých případech ne dost

Rok: