O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 84

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

vytrysklý ze srdcí všeho obyvatelstva, který bez ohledu na oficiální fakta provedl převrat radostné a s plným vědomím závažnosti této chvíle.
Současně v katolickém farním chrámu Páně po skončených bohoslužbách oznámil celebrující kněz, profesor náboženství na reál. gymnasiu Rudolf Tomandl, s pohnutím v hlase, že bylo skončena válka a že jsme se dočkali vytoužené svobody.  Hluboký dojem přerušil zvuk varhan, do něhož vpadl shromážděný lid mohutným zpěvem svatováclavského chorálu, který po celou dobu okupace nás sílil v dobách nejtěžších, aby slavně zazněl i okamžiku vítězství. A po něm po době nejhoršího násilí a útrap zazněly slavně tóny státní hymny Kde domov můj. Slzy hlubokého dojetí kanuly lidem z očí, ale také slzy radosti, že se dožili tohoto slavného okamžiku a mohli poděkovat Bohu za záchranu z útrap přímo ďábelských. Lidé vycházející z kostela smísili se s lidmi procházejícími se po ulicích, a šťastni a rozradostněni vzájemně si podávajíce ruce vytvořili masu, která se sunula k budově radnice, kde se už v kanceláři městského úřadu, jehož zaměstnanci se dali ihned revolučnímu národnímu výboru k disposici, shromáždili dr. Kostřica, ing. Šlerka, St. Novotný a Fr, Rydval a por. Kružík, aby prozatímně převzali do svých rukou výkonnou moc ve městě. K shromážděnému lidu promluvil z okna kanceláře městského úřadu o významu této historické chvíle ing. Šlerka a dr. Kostřica.
Zatím co shromážděné občanstvo naslouchalo projevům, kdosi neznámý (jehož se nepodařilo zjistit) nařídil spuštění zábran zbudovaných okupanty na důležitých výpadových silnicích, aby bylo zabráněno kolonám německého vojska, které ustupovalo směrem k západu, v projíždění městem. Toto spuštění zábran bylo příčinou kritické chvíle,

Rok: