O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 81

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Pokusím se zachytit pouhá fakta a vyhnu se jich zhodnocení, respektive historické kritice, poněvadž nepokládám dosavadní časový odstup za dostačující, aby bylo možno o všem, co se tehdy odehrávalo, říci už dnes zcela definitivní závěrečný soud. Neúprosným a spravedlivým soudcem činů a faktů, souvisících s osvobozením našeho města v květnu r. 1945 i s tím, co následovalo po nich, bude teprve budoucnost, která vyřkne svůj konečný posudek o tom, co a jak se v těchto velikých chvílích odehrálo. Nechť je tento soud budoucnosti spravedlivým zvážením těchto hodin a dnů, ale také všech lidí, kterým bylo určeno v těchto pochmurných dnech státi na místech vůdčích, nechť však je jejich posouzením, nikoliv však odsouzením.

První dny měsíce května r. 1945 byly naplněny nejasným sice, ale bezpečným tušením, že konec nenáviděné německé nadvlády nad námi je nablízku. Sebevražda Hitlerova, pád Berlína, masové kapitulace německých armád a velmi rychlý, skoro překotný postup armád angloamerických na západě a sovětských na východě, to vše bylo neklamným důkazem toho, že rozklad Německa a nacismu je dovršen. Všechno obyvatelstvo města naplňovala radost z toho, že se rychle blíží toužený dne konečného pádu okupantského režimu. Ale za pocity radosti stála veliká otázka jak naše město, nepříliš vzdálené od rusko-německé fronty v Brna, prožije ústup a kapitulaci Němců a vítězný vstup Rudé armády k nám na Horácko i do Nového Města na Moravě. Potají konaly se schůzky schůzky bývalých aktivních důstojníků čsl. armády (Honus, Kružík) a partyzány i jinými osobnostmi, jejichž účelem bylo vykonat všechny nezbytné přepravy pro převzetí vedoucí a odpovědné moci v okamžiku, kdy se

Rok: 
Tagy: