O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 80

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Podávám vylíčení historických událostí květnových, kdy se zhroutila vojenská i politická moc Říše na území naší republiky, kde se chtěla bránit proti zdrcující přesile Rudé armády a tak zničit ještě množství nenahraditelného majetku našeho státu a povraždit mnoho našich lidí, kteří přečkali okupaci a těšili se na první chvíle tolik vytoužené svobody. Údery Rudé armády byly však tak těžké, že se veškerá organisovaná obrana zhroutila, a po propuknutí pražského povstání bylo všem docela jasné, že den svobody je na dosah rukou. I obyvatelstvo našeho města bylo prodchnuto touto velikou vírou v blížící se den vítězství, a bylo připraveno radostně a důstojně jej oslavit. Poněvadž jde o zachycení dějinných událostí nesmírného dosahu pro celý národ, podávám jejich podrobné vylíčení jednak podle zážitků vlastních, jednak podle dochovaného dokumentárního materiálu písemného, jsa si ovšem dobře vědom toho, že absolutně podrobné zachycení všeho toho, co se odehrávalo v těchto hodinách a dnech, není dnes, skoro už po třech  letech vůbec možné. Upozornil jsem revoluční národní výbor, aby ustanovil buď některého ze svých členů, nebo jinou vhodnou osobu, která by denně zaznamenávala nejdůležitější události, z nichž by bylo možno později sestavit celkový obraz těchto památných dnů, poněvadž mně jako historikovi bylo jasné, že bez objektivních a naprosto spolehlivých písemných záznamů není objektivní a přesné vylíčení prostě možné. Nebylo však této rady dbáno a žádných přesně chronologických záznamů není. Je proto možné, že leckterý detail, třebas i významný, nebude tu zaznamenán z toho prostého důvodu, že jsem se o něm nikde nedočetl (hlavně ovšem v dokladech povahy oficiální) a sám jsem o něm nevěděl. Jsou-li taková významná fakta komukoliv známá, rád jimi tyto své kronikářské zápisy doplním, je ovšem třeba je sdělit. Výzvy národního výboru učiněné k občanství v tomto směru neměly zatím účinku.

Rok: