O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 8

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

vyhlášením stanného práva, což svědčilo o její energické odvaze zabránit katastrofě všemi prostředky. Mobilisační vyhláška, slyšená z rozhlasových přijímačů po večerním vysílání a brzy po tom čtená z vylepených plakátů, přinesla uvolnění z dusného napětí. Všichni vojáci povinní službou vojenskou měli připraveny kufříky už několik dní napřed; čekalo se pouze, až president republiky zavolá. A když se hlas ozval, šli všichni s nadšením, s bojovnou chutí a odvahou, která měla celému světu dokázat, že duch statečných předků v nás nevyhynul. Brzy zrána 24. září nakupovalo se v otevřených krámcích, čeho bylo ještě pro vojenskou službu zapotřebí, hlavně prádlo a obuv. A prvními vlaky ku Praze a k Brnu odjížděly transporty mobilizovaných do svých posádek. Bolest z rozloučení se projevovala v slzách, ale brzy nastoupila tvrdá odvaha, stát pevně a neobjevně za povinností, která volala k ochraně a obraně státu a národa. Stát přecházel do válečného stavu a tím nastávala řada pronikavých změn. Zatemněný, rozrušený jízdní řád, nedostatek zpráv a řada dalších úkolů a povinností, které bylo nutno plnit všemu obyvatelstvu. Do nadšené práce všeho lidu však padaly zprávy o Mnichově, které působily na obyvatelstvo města jako údery blesku. Nechtělo se jim věřit, debatovalo se, zda jsou pravdivé, zda jsou vůbec možné. Rádo se slyšelo, že to není ani skutečnost, nýbrž zlý sen. Ale pravá skutečnost byla horší, než se na první pohled zdálo. Vždyť oderváním pohraničních pásem přiblížila se německá státní hranice až k Poličce, která přesto, že byla městem ryze českým, měla být také odtržena a zapojena do Říše. Vzdálenost Poličky od N. Města je 35 km. Když se ukázalo, že mnichovský diktát je drsnou skutečností, nastalo těžké otupení, vnitřní krise obyvatelstva,

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Michal Šmarda