O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 78

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Studiích rozhodl se pro lékařství, které studoval na univerzitě v … Po promoci na doktora lékařství věnoval se praktickému lékařství, ačkoliv vynikající nadání a příkladná píle a svědomitost předurčovaly ho k dráze vysokoškolské, nebo alespoň k odborné specialisaci, především v lékařské chirurgii, v kterémžto oboru se vynikajícím způsobem uplatnil jako vojenská lékař za světové války. Zůstal však věren lékařské praksi, kterou horlivě a neúnavně prováděl v našem městě od r. 1899 až do své smrti. Byl výtečný diagnostik a laskavý lékař nemocných těl i duší. V bezmezně oddané službě nemocným neznal oddechu. Kdykoliv v noci, za deště, bouře, nebo za sněhových bouří a vánic, za velmi obtížných poměrů dopravních, byl připraven jíti tam, kam jej volala povinnost. Byl v tom jedinečný, skvělý a zářivý příklad mladé generaci lékařské. Smýšlením a názory poctivý a čestný vlastenec, jeden z oné pozdní generace buditelské. Politicky šel s národní demokracií, za níž byl zvolen 23.4.1919 prvním starostou města v osvobozené republice. Uplatnil se v obecní správě jako velmi opatrný hospodář, který usiloval především o snížení obecních přirážek, které pro rok 1921 dosáhly výše 497%, a které jeho úsilím sníženy pro rok 1923 na 234%. Za jeho starostování založeny a dotovány obecní fondy okrašlovacího spolku, chudinský, na lidové lázně a na izolační nemocnici, dále zřízen telefon, opraveny jatky, provedena úprava staré radnice pro Horácké museum a v roce 1925 připravena a úspěšně provedena Horácká výstava. 8.července 1926 resignoval po sedmiletém vedení městské správy  na svou funkci pro závažné rozpory s oposicí v městském zastupitelstvu. Slavný a mohutný pohřeb, jehož se zúčastnily davy lidu, byl projevem hluboké úcty a díků za to, co pro lid města i kraje vykonal, jak krásně a vroucně o tom promluvil nad jeho rakví primář okr. nemocnice MUDr. M. Štursa. Čestná buď mu paměť!

Rok: