O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 77

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

vysoké šmelinářské ceny platit. Rodinné vztahy v celku rozrušeny nebyly, poněvadž rozloučení rodin z důvodů pracovního nasazení nebylo tolik. Ani alkoholismu se nijak zvlášť neprojevil což ovšem nebylo ani tak zásluhou mravní síly lidí jako spíše nedostatku alkoholu (vína skoro nebylo a také piva (a ještě velmi slabého) byl nedostatek. Dost ,,pití“ (a to nutno právem položit výtku novoměstským hostinským) byl ovšem pro Němce a pro ty, kdož si drahé alkoholické nápoje mohli zaplatit. Zvýšená zdravotní péče (zásluhu o to nutno právem přiznat právě v době války otevřené okresní veřejné nemocnici) projevila se v tom, že se neobjevily průvodní zjevy každé války, epidemické nemoci. Nelze ovšem zastřít, že nedostatek látek (hlavně tuků) pro lidské tělo nezbytných měl za následek podstatné oslabení lidských organismů, a tím i snížení odolnosti vůči rozmanitým chorobám. Vzrůst tuberkulosy, rakoviny a chorob nervových, to vše více méně souvisí s obdobím válečným.

Doplňky
Není v duševních silách jednotlivce, aby věděl všechno, nebo aby vše uchoval v paměti. Po napsání čistopisu se objevily a jistě se i nadále budou objevovat nová a nová fakta a skutečnosti, jejichž zapsání do městské pamětní knihy je samozřejmě nutností. Proto bylo ponecháno několik volných stránek, aby podstatné a důležité záznamy mohly být provedeny i dodatečně.

Úmrtí lékaře a prvního starosty města v osvobozené republice MUDr. Šimona Škrly. Zemřel náhle 26. února 1944. Narodil se 13. října 1868 v Morkůvkách u Klobouk na moravském Slovácku. Po středoškolských

Rok: