O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 76

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

A pneumatik vázla a byla udržována pouze na hlavních autobusových linkách. Na silnicích, po nichž v dobách měrových projížděla v sobotu odpoledne a v neděli spousta osobních aut na Medlov a na Sykovec, nebylo osobní auto skoro ani vidět. Pro úplnost uvádím také počet obyvatelstva. Před válkou mělo naše město 2850 obyvatel, na podzim r. 1938, kdy přišlo do města hodně lidí ze zabraného pohraničí, počet obyvatelstva se podstatně zvýšil, ale později došlo zase k vyrovnání. Přesto ale číslo 3480, udávající počet obyvatel za války, je o hodně vyšší než počet obyvatelstva před válkou. Po válce klesl počet obyvatelstva na 3250, z čehož žen je přes padesát procent.

Veřejná morálka a zdravotnictví
Nelze popřít, že válečné poměry vrhly stíny i na veřejnou morálku a zdravotnictví. I když statistika zločinnosti nevykazuje snad v našem městě nápadnější vzrůst přestupků mravního úřadu a zákona, nelze také říci, že by jich nebylo vůbec. Veřejná morálka narušená především v poklesu mravní odpovědnosti jednotlivců vůči ostatní společnosti. Projevovalo se to udavačstvím, jehož důsledky mohly být pro postižené nejtragičtější. Zmizel bohužel soukromý archiv prominentních německých osobností v našem městě (hlavně Fritz a Schrader) a s ním i možnost zjistit ony zločinné povahy, které někdy pouze ze své volné zlomyslnosti, jindy ze snahy  zalíbit se novým pánům, udávaly vaše spoluobčany. Malá občanská solidarita se projevovala v nechuti prodávat nezbytně nutné potraviny, kterých bylo tak málo i jiné potřebné věci, bez nichž bylo velmi se obejít, lidem, kteří neměli tolik peněz, aby mohli

Rok: