O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 75

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

pracovním nasazením v manželství. Tím si vysvětlíme značně vysoké procento uzavřených sňatků v době okupace. Na druhé straně nutno také připomenout, že v mnoha případech znamenalo pracovní nasazení muže roztržení (třebas dočasné) manželského soužití, někdy i se zlými důsledky manželských rozluk a rozvodů. Zhoubný vliv toho druhu nebyl bohudík v obyvatelstvu našeho města pozorován.

Poněvadž v našem městě není větších průmyslových podniků, nebyly provedeny za války žádné pronikavější změny v jejich struktuře ve směru výroby produktu válečných. Pily a živnostenské podniky zpracovávající dřevo (výrobci lyží, koláři) pracovaly ovšem pro brannou moc (hlavně vozy, sáně a lyže) podobně jako zámečnická firma Beranovský a firma Částek (vyrábějící ozdobné předměty kovové, které podstatnější  měrou přizpůsobeny výrobě válečné tím, že opravovaly součástky rozmanitých  předmětů pro válku důležitých, hlavně ovšem zbraní. Také ve Dvořákově továrně na nábytek umístěna pobočka zbrojního podniku. Nové podniky ani pro výrobu válečnou, ani jinou v době války v našem městě založeny a zbudovány nebyly.

Doprava na trati Brno – Havlíčkův Brod byla omezena pro dobu války na tři vlaky denně ke Žďáru a tři k Brnu. Nebyla nijak podstatněji rušena, až na poslední dny okupace a první dny svobody, kdy bylo město od státního světa komunikačně odříznuta. Zpoždění bývávalo ovšem dosti časté. Autobusová doprava pro nedostatek pohonných hmot, které byly nahrazovány dřevoplynem, vyráběným spalováním tzv. tankového dříví ve zvláštních retortách, které musely být k automobilům a k autobusům vhodně, ovšem na tuto novou pohonnou látku adaptovaným a přizpůsobeným, přimontovány,

Rok: