O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 74

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

v Říši nebo na nebezpečných místech v Protektorátě, pokud to jenom trochu podmínky dolovaly, uprchlo a skrývalo se pod celou dobu nebezpečí, je samozřejmé. Byli ovšem pronásledováni a honěni četnictvem, při čemž se jasně ukazovalo lidský a národní charakter těchto bezpečnostních orgánů. Někteří chápali nechuť a odpor k pracovnímu nasazení v Říši, a proto vyšetřovali a hledali delikventy takovým způsobem, že tito mohli včas zmizet v úkrytech bezpečnějších. Někteří informovali potají už předem, že hrozí nebezpečí, a tak čestně, jak se na pravé a poctivé příslušníky našeho národa v kritických okamžicích veliké zkoušky sluší, konali svou vlasteneckou povinnost. Zaznamenávám-li tyto krásné příklady nebezpečného ale tak mravně silného chování našich četníků za války, musím podle zásady spravedlnosti se také zmínit o jiných četnících české národnosti, kteří byli velmi povolnými a ochotnými vykonavateli příkazů vyšších míst německých a protektorátních, nepromíjeli nic a skoro jim působilo uspokojení, když se jiní z vlastní iniciativy a z horlivé snahy vyplnit daný rozkaz podařilo dostat někoho do Říše a sklidit za to jidášskou pochvalu.

V této souvislosti nutno ocenit obětavou a svrchovaně nebezpečnou činnost obou primářů zdejší veřejné okresní nemocnice (chirurga MUDr Fr. Matise a internisty MUDr. M. Štursy), kteří na vlastní osobní odpovědnost drželi v nemocničním léčení a ošetřování mnoho zdánlivě nemocných, a tak je zachraňovali před nebezpečím pracovního nasazení.

Je zajímavým zjevem, že v době neklidu a nejistoty, kterou s sebou přináší válečné období, přibývá značnou měrou sňatků. I v našem městě hledala řada dívek záchranu  před

Rok: