O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 73

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

orné půdy byla 3000 až 4000 Kč, měřice louky 4000 – 8000 Kč. Stavební místa od 15 – 30 Kč za jeden m2. S ohledem na nejisté poměry skoro žádných změn v majetkové držbě ani nebylo.

Velká potřeba pracovních sil v průmyslových odvětvích pro válku důležitých vyžádala si také přísné řízení trhu pracovních sil, které bylo prováděno odbočkou pracovního úřadu jihlavského v Novém Městě na Moravě. Úřad z počátku skoro bezvýznamný stal se v průběhu války, kdy Hitler potřeboval stále nové a nové vojáky a vedle toho také obrovské množství pracovních sil, přímo otrokářským způsobem honěných do továrních podniků Říše nebo států spřátelených velmi důležitý a pro způsob jednání s lidmi jedním z nejobávanějších. Vedoucími byli Němci nebo velmi lokální příslušníci české národnosti zcela ve vleku Němců. Chování zaměstnanců pracovního úřadu v Novém Městě (Čechy v to počítajíc) nelze označit jako uspokojivé. Bylo velmi mnoho stížností na hrubé zacházení s lidmi a někdy i příliš horlivé a pečlivé plnění daných úkolů. Důsledkem bylo pracovní nasazení značného počtu našich spoluobčanů do Říše nebo do bůhví jakých končin evropských, kde je ovšem čekaly útrapy nejrozmanitějšího druhu (hlad, šikanování, tvrdé pracovní podmínky a při častých leteckých útocích na německá města snadná možnost zranění i smrti). V Německu pracovalo z našeho města 32 mužů a 4 dívky, z nichž Ludmila Václavíková pří náletu zahynula. Mimoto bylo ovšem hodně lidí z našeho města pracovně nasazeno v Protektorátě. Tak žáci vyšších tříd reálného gymnasia pracovali u tzv. Technische Nothilfe (na úpravě letišť nebo při odstraňování trosek na náletech) a u fy Rousek v Zámku Žďáře v podniku zbrojním. Také někteří profesoři nasazeni na podzim r. 1944 do manuální práce mimo své působiště v Novém Městě na Moravě. Že ovšem mnoho těch, jimž hrozila práce

Rok: