O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 71

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

činnost podobného druhu v koncentračních táborech nebo i na popravištích. Plným právem vyslovil mu za toto nejvýš vlastenecké a obětavé počínání za okupace revoluční místní národní výbor upřímný dík a uznání jménem svým i všeho obyvatelstva města.

Přídělové hospodářství.  Řízené hospodářství si vyžádalo přidělování nutných druhů potravin na zvláštní lístky, textilií, obuvi, petroleje a benzinu, kovů a kovových předmětu na zvláštní poukazy. Každá domácnost dostala od městského úřadu kontrolní list pro domácnost (byly to vlastně listy dva, z nichž jeden zůstal u zásobovacího oddělení obecního úřadu, druhý si ponechal přednosta domácnosti), kde zapsány všechny potřebné údaje, týkající se všech příslušníků domácnosti; vedle těchto běžných údajů bylo tam také vyznačeno, zda je konsument Čech, Němec, či Žid; bylo to důležité, poněvadž podle národnosti byla také upravena výše přídělů. Na tomto listě byl potvrzen výdaj lístků na jedno období, které trvalo čtyři týdny. Dále dostal konsument odběrný list na uhlí a dříví a tak zvanou šatenku, s určitým počtem bodů, potřebných k zakoupení textilií všeho druhu, na něž byl přesný počet bodů stanoven nadřízenými úřady. V celku lze říci, že to, co bylo vyznačeno na potravinových a na co byl nárok, že se dostalo. Ovšem výše přídělů v různých fázích války kolísala podle celkové zásobovací a vyživovací situace. Objektivně ovšem nutno konstatovat, že výše přídělů naprosto nestačila; bylo toho málo k životu a mnoho k smrti hladem a bez vedlejších zásobovacích zdrojů by oficiální příděly rozhodně výživu normálního člověka nezajistily. Uvádím výší přídělů aspoň u nejdůležitějších poživatin: maso-dospělí
od 80-120 dkg, děti do 6 let 60 dkg na jedno zásobovací období: mouka – celkem asi 3kg všech druhů, hrubé, hladké a černé; máslo: dospělí 8dkg (velmi často také nic), děti do 6let ½ kg; umělé tuky – ½ kg; cukr 1,20 kg; sůl 10 dkg; vejce 4 kusy na období,

Rok: 
Tagy: