O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 70

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

papírovou, více méně neskutečnou, druhou tajnou, černou, skutečnou, ale proti té první mnohem reálnější. Jeví se tato rozdílnost v cenách v množství hospodářských produktů, v dávkách, v možnostech něco získat a opatřit, a tak podobně. Obecně lze říci, že při poměrně dobrých stycích většího počtu obyvatelstva našeho města s venkovským zemědělským zázemím nebyly zásobovací potíže tak zlé jako ve velkých městech. Při osobních známostech bylo možno potřebné poživatiny opatřit, ale s přibývajícími lety okupace se morálka výrobců zemědělských produktů zhoršovala, a začal výměnný obchod se všemi potížemi a zlořády tohoto druhu výměny zboží. Každá z obou stran si vysoko cenila své. Zemědělec viděl vysokou cenu svého výrobku, kterou mu zámožní obyvatelé velkých měst velmi rádi dávali, a nechtěl uznat, že i to, co nabízel méně zámožný kupující (textilie, prádlo, klenoty a všemožné předměty denní potřeby), má jinou cenu než před válkou. A byli i takoví, že raději řekli, že nemají, jen aby nemuseli dát své zboží za přijatelnou cenu (i tak ovšem velmi slušnou), když cenu mnohem vyšší, kterou dostávali od lidí cizích, styděli známým lidem říci. Naproti tomu byli zase lidé svrchovaně ušlechtilí a plně chápající těžkosti doby a potíže, spojené s opatřováním nejdůležitějších potravin (hlavně v rodinách, kde bylo více dětí), kteří nežádali za své výrobky nic více, než úředně stanovené maximální ceny. Na přední místo mezi tyto lidi dobré vůle a pravého milosrdenství k bližšímu patří novoměstský mlynář J. Jelínek z humpoleckého mlýna. Třebas stál v každé hodině okupační doby před nejtěžšími následky svého počínání, nikdy neodmítl prosícího potřebného. Ochotně semlel obilí tomu, kdo si je přinesl nebo přivezl, prodal za úřední cenu (pokud ovšem sám něco měl) každému, kdo jej požádal. A to vše v době, kdy řada mlynářů odpykala tuto
Tagy: výměnný obchod
 

Rok: