O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 7

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

plnila do posledního písmene, jenže v jiném smyslu, než si přáli. Vláda nemohla jinak, než zabránit dalším divokým provokacím nacistů rozpuštěním Heuleinovy strany. Bohužel, situace v zahraničí se vyvíjela v náš neprospěch. Na nátlak našich bývalých spojenců museli jsme kapitulovat před zpupnými požadavky Hitlerovými. 22. září se konala schůzka Hitlerova s anglickým ministerským předsedou Chamberlainem, na které rozhodnuto o našem pohraničí bez nás a proti nám. V deset hodin večer dne 23. září  vyhlásil president republiky mobilizaci čsl. branné moci. O tři dny později vyl ultimativní formou vyhlášen německý požadavek bezpodmínečného vyklizení pohraničních území republiky od 1. října t. r. a plebiscit ve smíšených oblastech českoněmeckých. Téhož dne ve večerních hodinách řvaly německého rozhlasu, zuřivá řeč Hitlerova, vyhrocenou ve zvolání: Zde já  - tam Beneš.  Konec měsíce přinesl také konečné rozhodnutí, provedené 29. září  na schůzce Hitlerova, Mussoliniho, Chamberleina a Daladiera v Mnichově, kde nám velmoci prostě nařídily vyplnění všech německých územních požadavků do poslední písmenky. O den později odevzdal zástupce německého vyslance v Praze ministru zahr. věcí K. Kroftovi mnichovské rozhodnutí, které  naše vláda po dramatickém jednání přijala.

Jak na tyto dějinné událost, tvrdě se zarývající do duší všech obyvatel našeho státu, reagovalo obyvatelstvo našeho města? Tušilo sice, že se nad svobodným Československem stahují těžké mraky, ale tak tragické důsledky přece jenom neočekávalo. Věřilo pevně v náš český lid, v jeho dobře vyzbrojenou armádu,jejíž statečný a pevný duch byl dobře znám, a konečně i v naše zahraniční spojence, v něž jsme měli pevnou a plnou důvěru. A tak s uspokojením vzala na vědomí zpráva, že se vláda rozhodla čelit německým bouřím v pohraničí

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Michal Šmarda