O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 69

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

obdržeti pouze na lístky a zvláštní odběrní poukazy, které vydávalo zásobovací oddělení. Tak vydávány lístky na mouku, maso, tuky, vejce, mléko, kávoviny, luštěniny, těstoviny, cukr, kuřivo, poukazy na obuv, šactvo, prádlo, kovové předměty, petrolej, benzin a podobně. Obchodníci dostávali zboží pouze na zvláštní odběrní listy, které také vydávalo zásobovací oddělení. Zavedena zvláštní potvrzení, bez nichž nebylo dovoleno semílati nebo šrotovati obilí. Domácí porážky vepřů mohly býti prováděny jen po předchozím povolení. Dodávky byly rozepisovány na příkaz okresního úřadu a příslušných svazů. Dodávky se týkaly obilí chlebového i krmného, dobytka hovězího i vepřového, slámy, sena, vajec, máku a drůbeže. Bývaly poměrně vysoké a mnohdy je nebylo možno i při nejlepší vůli splnit. Velmi vázly dodávky dobytka, máku a vajec. Drůbež nechtělo obyvatelstvo vůbec odvádět. Přesto nebylo ve městě nucených rekvisic, neboť kontrolní orgány, z větší části dobří a rozumní Češi, snažili se zjištěné závady utajit nebo odstranit

Poměry hospodářské.
Je obtížné, podat spolehlivý obraz hospodářských poměrů ve městě v době okupace, neboť chybí pramenný materiál a paměť lidská v podrobnostech často selhává. Pokusím se alespoň o náčrt hlavních oblastí hospodářského života a vynasnažím se jej podat, pokud je to ovšem možné, spolehlivé a objektivně. Především nutno připomenout, že v hospodářském životě v období okupace nutno rozlišovat dvě složky: jednu oficiální,

Rok: