O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 68

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

naší českou věcí. Také učitelé a profesoři (až na několik málo výjimek, jejichž málo důstojné chování za okupace dá se spíše vysvětlit neuvědomělou hloupostí než charakterovými a mravními kazy (tak zmínka se týká profesorů reál. gymnasia; jak hodnotili okupační chování svých kolegů učitelé obecné a měšťanské školy, není mně blíže známo) chovali se dobře a pomáhali budovat a posilovat (museli bát při tom ovšem velmi opatrní, poněvadž na ně měl ministr Moravec nejvíce spadeno, a o případy anonymních udání nebylo nouze) národní a demokratické vědomí v srdcích mladých, kteří byli protektorátní školskou správou vystaveni útokům nejprudším. Místní duchovní všech církví chovali se v době okupace bezvadně. Kostely zůstaly jediným prostorem, kde svobodně mohla hlaholit pouze čeština, a kazatelna místem, z něhož ve skrytých podobenstvích šířila se do srdcí věřících víra i naděje, že všechny hrůzy s Boží pomocí překonáme a dočkáme se dne vítězného. Neohrožené a často odvážné exhorty profesora náboženství na reálném gymnasiu po celou dobu války spolu se svatováclavským chorálem patřily k nejsilnějším dojmům, které si katoličtí věřící ze svého chrámu odnášeli. A jistě podobně tomu také bylo při bohoslužbách církve českobratrské-evangelické a československé.

Je přirozené, že změněné poměry politické a hospodářské měly za následek pronikavé rozšíření úkolů obecní samosprávy. Nejvýznamnější souvisely se zavedením řízeného hospodářství, které bylo prováděno rozsáhlou agendou nově organisovaného zásobovacího oddělení při městském úřadě. Veškeré životní potřeby bylo možno

Rok: