O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 67

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

pány příliš nedráždili. Hájili, pokud to bylo možné, zájmy města, hlavně na poli hospodářském. Za statečné nutno pokládat vystoupení městského rady Svobody, který se postavil proti dosazení dirigenta Čápa do městského zastupitelstva poukazem na ustanovení obecního zřízení, které takový postup nepřipouští. (Podrobnější zmínka o tom v knize protokolů o zasedání obecního zastupitelstva). Také zaměstnanci městského úřadu v čele s obětavým a svědomitým obecním tajemníkem a důchodním Karlem Smejkalem, úředníkem, jehož hlavou a rukama procházela vlastně celá obecní správa jakoby jenom v něm byla plně soustředěna, ale také osobností, která bývala velmi často hromosvodem, na němž si Fritz vyléval všechnu svoji špatnou náladu, chovali se po celou dobu okupace po národnostní i státně politické stránce naprosto uspokojivě a spolehlivě. Budiž zapsáno pro paměť budoucím alespoň svrchovaně odvážné upravení policejních přihlášek tajemníkem Smejkalem po atentátu na Heydricha, kdy všem osobám, které nebyly řádně policejně přihlášeny a neměly příslušné průkazy, hrozil trest smrti, i jejich rodinám. Kolik našich spoluobčanů dnes ví, že jen statečný zákrok městského tajemníka zachránil je před jistou smrtí!

Také představitelé a úředníci ostatních úřadů se chovali celkem uspokojivě. Byly tam ovšem také duše bázlivé, opatrničtí služebníci režimu, tu i tam i horlivci, toužící využít vhodné situace pro zlepšení hmotných podmínek existenčních, ale celek byl spolehlivý a uvědomělý, takže po osvobození nebylo ani třeba pronikavějších akcí očistných. Celkem se rozumně chápalo a uznávalo, že postavení vedoucích bylo těžké a nebezpečné, a proto tím blahodárněji působilo, když se vědělo, že máme oporu i u vyšších míst úředních, která stála

Rok: