O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 66

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

které ale také nikdy nepostrádaly optimistické víry, že konečné vítězství bude naše. Byly velmi účinnou zbraní, která nám pomáhala vydržet a přežít strašná léta útisku, hlavně ony hrůzné měsíce, souvisící s Heydrichem. Odnětí rozhlasových přijímačů ve větším měřítku v našem městě provedeno nebylo.

Správa obec a úřady.
Podstatná část této kapitoly je zachycena v chronologickém přehledu událostí za léta
1938 – 1945. Připojuji k němu několik doplňujících poznámek, Obecní samospráva (městská rada i zastupitelstvo) fungovala a papíře po celou dobu okupace, bez podstatnějších změn (jednání rady i zastupitelstva konala se bez přerušení, ale samosprávné orgány ztratily postupem doby svoji pravomoc rozhodovací a staly se pouze orgány poradními), ve skutečnosti byla však postavena pod velmi přísný dozor německých úřadů, jehož bezprostředním vykonavatelem byl starostův první náměstek Petr Fritz, který se stal nakonec rozhodujícím činitelem, bez něhož se na obci nic nesmělo provést. V ryze českém městě se zcela nepatrným počtem příslušníků německé národnosti udrželo se po celou dobu okupace zastupitelstva, zvolené v r. 1938, které nebylo rozpuštěno, nýbrž jenom doplněno ,,spolehlivějšími“ lidmi, jako byli všemocný Petr Fritz a z Čechů stavitel Karel Šťastný (aby mohl nastoupit, donucen k resignaci ing. Vratislav Šír) a dirigent pobočky Moravské banky František Čáp. Také starosta Litochleb zůstal na své místě. Byl ovšem bezmocný a skutečnou hlavou byl jeho první náměstek. Ostatní obecní funkcionáři se chovali rozumně a rozvážně, a nové pány

Rok: