O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 65

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

a styky s významnými osobnostmi německé národnosti, ale tato ušlechtilost byla na druhé straně vyvažována hmotnými i jinými odměnami, které za své zákroky vyžadovali. Pravého soucitu s potřebnými a trpícími u nich nebylo.

Mocným prostředkem účinné obrany a duchovní posily i ve chvílích nejčernějších byl poslech zahraničního rozhlasu. Tupost a lživost protektorátního a německého zpravodajství brzy odradila od pravidelného poslouchání i nejzarytější fanoušky. Poslouchala se jenom česká hudba (pokud ji ovšem Němci připustili), která upevňovala ducha i v dobách nejzoufalejších. Jakmile ale bylo organizováno vysílání zahraniční, nastalo poslouchání přátelské ciziny ve velkém. Marný byl vztek Němců, kteří hrozili nejpřísnějšími tresty pro poslech cizího rozhlasu (na jiném místě je zmínka o tom, kolik našich spoluobčanů bylo za takový poslech vězněno) a kteří také zařídili vyjmout ze všech rozhlasových přístrojů zařízení pro příjem na krátkých vlnách. Právě pro zuření Němců proti zahraničním zprávám, které uváděly na pravou míru zprávy nacistů o vítězném postupu, o potopených tunách lodního prostoru i nákladu, o sestřelených letadlech, strašlivých účincích V1 a V2 a tak podobně, poslouchalo se stálé intensivněji. Byli lidé, kteří strávili celé noci u svých přijímačů při poslechu ciziny. Zprávy se z ústředen šířily od úst k ústům a znamenaly velmi mnoho pro mravní odolnost a vytrvalost obyvatelstva. Především to byly vzácné projevy presidenta republiky Dr. E. Beneše, ministerského předsedy dr. Jana Šrámka a ministrů Jana Masaryka, dr. Jaroslava Stránského a dr. Prokopa Drtiny (Pavla Svatého) z Londýna, a rozhlasové projevy bojovníků za naši věc v Moskvě, hlavně dr. Zdeňka Nejedlého a Klementa Gottwalda, které nijak nezakrývaly vážné a tíživé skutečnosti,
 

Rok: