O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 64

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

opatřeními, mezi nimiž byly tresty smrti a pobyt v koncentračním táboře na místě nejpřednějším a nejčastějším, při každé vhodné i nevhodné příležitosti.

Živnostník nikdy nevěděl, kdy se v jeho podniku najde závada, třebas nepatrná a směšná, ale pro Němce závažná, aby stačila k potrestání; zemědělec, kdy mu bude prohledáno hospodářství a kdy sebenepatrnější trocha zatajeného obilí bude znamenat popravu nebo v nejlepším případě dlouholetý žalář; dělník, kdy bude vyrván rodině a pracovně nasazen bůhví kde v Evropě. Sílila nás všechny pevná naděje a víra v lepší zítřek, a pak také skutečnost, že na vyšších místech úředních zůstali stále ještě dobří čeští lidé, kteří pomáhali i v takových situacích, které mohly mít pro postižené velmi zlé následky. Okresní úřad v čele s vrchní radou politické správy J. Lacinou snažil se udržet za každou cenu ve městě i na okrese klid, poněvadž mu bylo naprosto zřejmé, že jakékoliv vážnější pokusy a neklid by měly vzápětí za následek katastrofální důsledky. Pokuty za zásobovací přestupky, pokud je bylo nutno v krajních případech ukládat a nebylo je vůbec možno likvidovat potichu a bez následků, nebývaly nikdy neúměrné. Národně uvědomělí příslušníci sboru četnického (bohužel ne všichni) informováním těch, jimž hrozilo zatčení či jiné nepříjemnosti s německými úředními místy, blahovolnými posudky o podezřelých nebo potlačováním nebezpečných spisů velmi mnoho prospěli českým lidem právě tak, jako stateční a neohrožení úředníci a zřízenci poštovního úřadu, kteří zadržovali a ničili anonymní udání, posílána gestapu, a tak zachraňovali naše spoluobčany před hrůzami koncentračních táborů nebo i před jistou smrtí. Někteří občané zdánlivě z vůdců ideálních nabízeli pomoc v kritických situacích (hlavně při záchraně před pracovním nasazením do Říše), odvolávajíce se na známosti

Rok: 
Tagy: