O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 63

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

americkému před ruským. Rušili ústup zatarasením cest, překážkami a přestřelkami s německými vojenskými jednotkami. Slabší výzbroj bránila jim ovšem v provádění významnějších vojenských akcí.

Při rozvaze horáckého obyvatelstva je pochopitelné, že se nedalo shrnout k nepromýšleným a nepředloženým sabotážním činům, které by měly pro město a jeho obyvatelstvo dalekosáhlé následky. Přesto ale se odvážily neznámé osoby vybrati v říjnu r. 1941 (brzy po tom, co se v Protektorátě ujal vlády Heydrich) dynamitové skladiště poblíže spínací stanice Západomoravských elektráren, kde bylo uloženo asi 50 kg dynamitu. Přes usilovné pátrání, které by ovšem mělo pro dopadené tragické následky, nepodařilo se pachatele zjistit. V revolučních dnech květnových v r. 1945 byl vyhozen do povětří nákladní vlak u Radňovic. Transport německých esesmanů měl velké ztráty na životech i materiálu; také lokomotiva a vagonová souprava byly velmi těžce poškozeny. V těchto dnech těžce poškozen výbušninami také nákladní vlak u Zubří. Bohatý obsah vagonů stal se kořistí zuberského obyvatelstva. Městský hajný Karel Budín odstřelil na silnici Nové Město – Vlachovice dvoučlennou silniční hlídku a ukořistil automat a pušku s náboji.

Ochrana občanů před persekucí. Velký tlak proti všemu českému a násilí, páchané na příslušnících našeho národa nebyly zaměřeny pouze proti těm, kdož se zdánlivě nebo opravdově provinili proti okupantům, nýbrž směřovaly prostě proti všem. Nikdo nebyl tak jistý, aby mohl bezpečně prohlásit, že se nemůže nic stát. A tato obecná nejistota, co přinesou nejbližší hodiny a dny, zda se kdokoliv z nás dožije příštího dne, to bylo snad to nejhorší, co tížilo nejvíce. Šikanování, zneklidňování, vyhrožování, to byl okupační úděl všech vrstev národa. Inteligentu hrozil Frank a jeho věrný a poslušný pochop Moravec nejtvrdšími

Rok: