O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 62

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

do československé zahraniční armády, aby činem, tj. bojem v řadách spojenců proti Němcům, dokázali lásku k vlasti, pro niž byli ochotni obětovat všechno. Oběma přálo štěstí a zdraví se vrátili zase nazpět do vlasti.

A když se lesy kolem Nového Města na Moravě začaly plnit partyzány, odhodlanými bojovníky proti okupantskému násilí, i obyvatelé našeho města rozmnožili jejich řady, I když se v době okupace neprojevovala partyzánská činnost přímo ve městě nějak pronikavě, stačilo k postrašení Němců pouze vědomí, že tu jsou. K jejich potírání vložena do města osádka tzv. Schutzkomanda, ale valných úspěchů neměla. Řada odbojových pracovníků se kryla v partyzánských útvarech před slídivými zraky gestapa. Byl to především obchodník Eduard Soška, činný v podzemním hnutí od začátku okupace, který v červnu r. 1944 uprchl před gestapem, aby v úzkém svazku se skupinou generála Svatoně pokračoval v odbojové činnosti. Při pronásledování německou policí byl spolu s generálem Svatoněm v listopadu r. 1944 u Proseče v Čechách přepaden a zastřelen. V září téhož roku uprchl před gestapem úředník nadačního velkostatku Otto Kafka, který pod krycím jménem kapitán Bříza stal se velitelem partyzánských jednotek v prostoru kolem Císařské skály se střediskem v Odranci, patřících ke skupině Jermak. K téže partyzánské skupině uprchl v lednu 1945 autodopravce Ludvík Brabec, který udržoval spojení s členy partyzánských skupin už dříve před tím, než se rozhodl uprchnouti k nim definitivně. Úzké spojení s partyzány udržovali dále správce mlékárny Kaláb, správce lihovaru Mlíko, úředník pojišťovny Zástěra a ještě další, kteří opatřovali a dodávali potraviny a další nezbytnosti. K pronikavějšímu uplatnění partyzánů došlo na jaře r. 1945 a v posledních dnech německé okupace, kdy poraženě nacistické armády prchaly k západu, dávajíce přednost zajetí
 

Rok: