O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 61

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

zase tam, odkud bylo německou zpupností násilně odstraněna.

Obrana proti útlaku
Proti hrubému násilí okupantů, kteří měli ve svých rukou všechnu moc a prostředky k potlačení jakéhokoliv projevu českého národního ducha, stálo obyvatelstvo města z největší části v tvrdém postoji uvědomělého vlastenectví, které reálně hodnotilo skutečnosti, znalo tíhu a tvrdost okupace, ale všechny potíže přemáhalo vírou ve vnitřní sílu národa a také v to, že po letech útrap a bolesti přijde den konečného vítězství naší spravedlivé české věci. Četbou děl nejlepších našich spisovatelů a básníků hledal duchovní posilu v dobách zlých, držel pevně při sobě, poslechem zahraničního rozhlasu a rozšiřováním zpráv ( bylo pro to také dost zatčených a vězněných) upevňoval své naděje a důvěru v naší zahraniční vládu a v horlivě návštěvě bohoslužeb v chrámech obou hlavních novoměstských vyznání v modlitbě o zpěvu svatováclavského chorálu nacházel záštitu a oporu pro posilu duše v míře největší a nejhlubší. I v tom mále, co Němci v oboru kultury dovolali, nacházel útěchu a mravní posilu. Recitační a hudební večer, uspořádaný studenty reálného gymnasia a věnovaný básnickému dílu našeho vynikajícího rodáka, básníka Josefa Svítila – Karníka ukázal shromážděným bezpečný základ a zdroj našeho národního života, který je uložen v rodné půdě a v domově, večer věnovaný skladbám Jana Maláta ukázal druhý závažný zdroj českého duchovního života v lidové písni.

Ale i aktivně se bránilo naše město také persekuci. Jan Havlíček (č.31) a Jaroslav Slonek (č. 470) prchli za hranice a v Anglii vstoupili

Rok: