O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 60

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

dili, strávili největší část doby určené k hlídání na strážnicí v budově městského úřadu při kartách nebo výměnou názoru o situaci ( kolik tam jenom bylo proneseno řečí vlastizrádných, za než hrozily velmi přísné tresty) nebo konečně posloucháním výkladů pomocných a starých dobrých časech, mnohem klidnějším a spokojenějších, než byly ony, které jsme prožívali.

Aktem německé persekuce bylo také odevzdání zvonů pro německé válečné účely. I když váha všech zvonů v Protektorátě rekvírovaných představovala značné množství kovů, přeje jenom v poměru k obrovské spotřebě kovů v moderní válce byla to částka nepatrná, a konečně i málo potřebná, jak ukázala skutečnost, že po válce bylo nalezeno mnoho starých rekvírovaných zvonů neporušených. Koncem roku 1941 nařízen soupis zvonů, které roztříděny podle stáří a umělecké hodnoty do čtyř tříd a v dubnu r. 1942 po velikonočních svátcích, když se ještě o slavnosti Vzkříšení rozhlaholily naposled, byly sňaty z věže farního kostela sv. Kunhuty všechny zvony až na umíráček (zvony Kunhuta, Maria, Josef a Vavřinec), dále zvonek z kostelíčku na hřbitově a také jeden zvon z kostela evangelického. Zvony byly odvezeny na nádražní rampu, kam byly sváženy zvony z celého soudního okresu novoměstského, a o dalším jejich osudu není zatím nic známo. Jediný starší zvon Vavřinec (tři největší byly ulity po první světové válce) krásného tvaru i zvuku zůstal neporušen v Praze Na Maninách, kde bylo po osvobození nalezeno množství zachráněných zvonů, bust i jiných rekvírovaných bronzových předmětů, a vrátil se po osvobození zase zpět na svou osiřelou věž. Současně se zvony musela být odevzdána také bronzová pamětní deska na rodném domě sochaře Štursy a bronzová busta presidenta Osvoboditele z jeho pomníku. Obé se zachránilo v Praze; bylo dovedeno nazpět se zvonem Vavřincem a po čase dáno

Rok: