O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 6

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Němec, ztělesněný v postavě zločinného A. Hitlera, odervával od našeho národního a státního území pohraniční oblasti, které od dávných dob chránily naše země před nepřítelem.

Zachytit ohlas velikých událostí celostátních, jak šly za sebou a jak se projevovaly ve městě i odezvou v jeho obyvatelstvu, bude úkolem následujících řádků.

S obavami, ale také s pevnou důvěrou v naše síly vlastní i v pomoc našich spojenců, sledovalo obyvatelstvo našeho města události uvnitř státu i za jeho hranicemi. Dne 2. září přijal A. Hitler vůdce československých Němců K. Heuleina, který obdržel od nacistů přesné směrnice ke konečnému boji, směrujícímu k rozvrácení  ČSR. 12. září následovala nenávistná  řeč Hitlerova na sjezdu NSDAP v Norimberku s drzou připomínkou, že Němci v Československu nejsou opuštěni a že stojí pod jeho ochranou, která je zabezpečí před čímkoliv. Sudetští Němci, rozeštvávání svými vůdci a posilování ve své nenávisti proti republice výrokem Hitlerovým, začali se dopouštět v pohraničním území násilnosti, a proto vyhlásila vláda dne 13. září v těchto oblastech stanné právo: Do těchto dnů, plných netrpělivého očekávání, padlo první výročí smrti T. G. Masaryka. Okresní světový sbor vzpomněl tohoto truchlivého výročí pietním večerem, uspořádaným 13. září v sokolovně. O významu ztráty presidenta Osvoboditele pro národ a stát promluvil prof. Josef Mikulec, vhodné básně přednesl básník S. Kříčka a D. Bartoňová, sólové číslo na housle zahrál Fr. Veselý, doprovázený Fr. Kožíškem. Četbou úryvků z Masarykových děl státní hymnou byla tato důstojná vzpomínková slavnost ukončena.

Reakcí na Hitlerova slova v ochranné ruce nad Němci v ČSR bylo Heuleinovo prohlášení ze dne 15. září, ,,Chceme domů, do říše“. Byla to slova drze vyzývavá, která se Němcům u nás sídlícím vy-

Rok: 
Přepsal/a: 
Michal Šmarda