O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 59

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

rozpuštěny a majetek zabaven. V novoměstské sokolovně řádili Němci jako ve svém majetku takovým způsobem, že odstranění napáchaných škod bude stát možná více, než stála celá nová budova. Těžce poškozeno především jeviště, ale i ostatek zařízení vnitřního zle poškozen právě tak jako vnějšek budovy velice utrpěl tím, že po sedm let nic neopravováno a neudržováno. Podobný osud postihl místní jednotu čsl. Orla, oddíl junáka a také pokrokový spolek akademiků a abiturientů novoměstské reálky Horák. I když formálně byly spolky rozpuštěny a činnost zastavena, žili jejich příslušníci v tajné soudržnosti dále, posilujíce se v hodinách utrpení vírou, že přijde den zúčtování a vítězství. Scházeli se v soukromí, aby alespoň tak udržovali zdání existence spolků, o nichž se Němci domnívali, že je rozpouštěním zničili. A když nadešel vítězný konec, mohli členové těchto spolků ihned nabídnout své služby svobodnému státu.

Německé úřady spolu s úřady protektorátními snažily s o to, aby mužům a ženám co nejvíce zpříjemňovaly okupační období různými úkoly a povinnostmi, naprosto sice zbytečnými, ale přesto přísně vyžadovanými. K takovým úkolům patřila třeba povinná hlídková služba proti pokusům nepřátelské sabotáže. Jednou bylo nařízeno procházet dvoučlenným hlídkám městem po celou noc a zjišťovat a napravovat, co by mohlo být nebezpečné nebo škodlivé. Později k vůli lepší kontrole nařízeno, aby tyto hlídky konaly strážní službu na věži katolického kostela. Efekt se rovnal nule, poněvadž bylo jisté, že hlídky takového druhu prostě žádným sabotážím nebo jiným akcím ze strany nepřítele (který ostatně nebyl vůbec naším nepřítelem, nýbrž právě naopak naším spojence) zabránit nemohly. Určení členové vyhýbali se této málo příjemné službě, jak mohli. Svědomitější a bázlivější opatřovali za sebe náhradu (byl za to určen odstupňovaný systém tax), část nechodilo vůbec, a ti, co cho-
 

Rok: