O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 58

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

více obohatili. Všechny rodiny zatčených a popravených postaveny pod přísný policejní dozor. Ty osoby, které byly z německých žalářů propuštěný, musely podepsat revers, že neprozradí nic, jak se s nimi při vyšetřování a ve vězení zacházelo. Dopisy, povolené v období časově přesně vymezených byly přísně censurovány.

Trapným dohledem zvrhlosti některých našich českých lidí (jejichž jména se nedala bohužel zjistit) bylo anonymní udavačství. Naprostého opovržení zaslouží ti, kdož ze zlomyslnosti, z důvodů hmotného zlepšení či z jakýchkoliv důvodů jiných posílali udání předákům Němcům ve městě (hlavně P. Fritzovi), přímo gestapu v Jihlavě nebo vysokým úřadům protektorátním, řízeným Němci nebo renegáty. Je znám případ stížnosti ve věci zcela malicherné až k říšskému protektoru Neurathovi. Tito lidé necítili, kolik neštěstí mohli způsobit lidem nevinným, kolik bližším a spoluobčanům mohli připravit moře útrap, pronásledování a nejrozmanitějších nepříjemností. Bylo štěstí, že na poštovním úřadě bylo několik poctivých českých lidí, kteří podezřelé dopisy, adresované gestapu nebo vysokým osobnostem německým ve městě, zadržovali a tak zachraňovali mnohé naše spoluobčany před zatčením i věcmi horšími. Vždyť šlo často o vymyšlená udání, která byla bezpodmínečně trestána smrtí. Patří jim za to upřímný a dík. Udavačům, z nichž mnozí vystupují dnes třeba jako nejhorlivější vlastenci, patří nejhlubší opovržení.

Nenávist ke všemu českému prokazovali Němci nejenom tvrdým pronásledováním a násilným odstraňováním nebezpečných jednotlivců, ať skutečných nebo domnělých, nýbrž i oněch institucí, v nichž právem viděli pilíře odbojného ducha protiněmeckého. Byl to na prvním místě Sokol. Hned na začátku okupace zatčeni někteří jeho čelní funkcionáři, později zastavena činnost a nakonec všechny organizační složky

Rok: