O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 57

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(18. 10. 1944 – 27. 2. 1945 v Jihlavě) a synové Karel (14. 1. 1945 – 2. 4. 1945 v Jihlavě) a Zdeněk (14. 1.1945 – 2. 4. 1945).

Pro falšování úředních dokladů: Vladimír Černý (12. 9. 1944 – 14. 4. 1945 v Jihlavě) a Ludmila Kafková (7. 11. 1944 – 5. 5. 1945); dále Boh. Puchýř (15. 7. 1944 – 3. 3. 1945 v Brně) Pro činnost v Kuratoriu pro výchovu mládeže Jiří Beranovský (6. 9. 1944 – 2. 11. 1944 v Brně). Pro spoluúčast na podzemním odboji MUDr Arnold Šich (20. 6. 1940 – 9. 4. 1941 v Brně a Vratislavi) a Ph mg František Med (17. 9. 1944 – 5. 10. 1944 v Jihlavě) Pro urážku Adolfa Hitlera Jaroslav Beran (28. 1. 1944 – 10. 4. 1945 v Buchenwaldu). Dále Marie Sošková v souvislosti se zatčením svého bratra Eduarda (19. 7. 1944 – 19. 8. 1944 v Jihlavě). Z důvodů blíže neznámých: František Grošof (9. 11. 1944 – 13. 5. 1945 ve Flosseuburku), Bohumil Bukáček (22. 12. 1941 – 12. 1. 1945 v Jihlavě), Frant, Bezloja (11. 3. 1943 – 2. 4. 1943 v Jihlavě), Marie Henzlová (9. 10. 1944 – 18. 10. 1944), Gertruda Jílková (19. 7. 1944 – 22. 8. 1944) a Libuše Mlíková. Z důvodů rasových vězněna v Jihlavě a v Terezíně Hedvika Hájková (28. 10. 1942 – 13. 5. 1945).

Nacistická zvůle nezastavovala se u poprav, věznění nebo trýznění osob právem či neprávem podezřelých z činnosti pro Říši v koncentračních táborech, nýbrž pokračovala ještě dále v pronásledování rodin popravených nebo zatčených. Pokud šlo o rodiny státních zaměstnanců, byly zbaveny zdrojů příjmů tím, že okamžitě zastavenou vyplácení platu, a rodiny odkázány na milosrdenství bližních, které ovšem mohlo být prováděno jenom tajně; prozrazení bylo přísně trestáno. Odsuzující tresty, hlavně těžší, měly za následek okamžité zabavení majetku, který propadal ve prospěch Říše. Bezohledně byl zabírán hlavně majetek židovský, který býval obyčejně rozkraden už těmi úředními osobami, které konfiskaci prováděly. Do uprázdněných židovských podniků (u nás do obchodu by Brady a do podniku M. Skutského) dosazeni spolehliví němečtí správcové ,,věrné ruky“, kteří tu řádili, jak chtěli; vždy ale tak, aby se sami co nej-

Rok: