O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 56

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Ihned na začátku války s Polskem 1. září 1939 zatčeni jako rukojmí učitel Josef Khun a odborný učitel Rudolf Musil. První vězněn v Jihlavě, Znojmě, Brně, v Dachau a v Buchenwaldu, propuštěn 11. 3. 1941, druhý vězněn v Dachau a v Buchenwaldu, propuštěn 10. 12. 1940. Pro účast v ilegální podzemní organisaci Obrana národa vězněn ředitel měšťanské školy Josef Tulis, zatčený 22. 12. 1944, odsouzený pro velezradu k testu smrti; ale trest nevykonán. Byl vězněn v Jihlavě, Brně, Vratislavi a v Cvikavě, kde byl osvobozen americkou armádou a vrátil se domu 22. 5. 1945.

 V akci zatčení vysokoškolských studentů v souvislosti s uzavřením českých vysokých škol byli odvezeni do německých koncentračních táborů: Viktor Beneš (vězněn od 27. 11. 1939 – 31. 5. 1940 v Sachsenhausen – Oranienburk), Adolf Drdla (17. 11. 1939 – 20. 4. 1940 tamtéž).

 Pro poslech zahraničního rozhlasu a rozšiřování zpráv: Jaromír Hrbotický (15. 7. 1942 – 20. 7. 1944 v Jihlavě a Znojmě); Vilém Jobánek (3. 9. 1944 – 28. 10. 1944 v Jihlavě); Adolf Hájek ( 3. 9. 1944 – 28. 10. 1944 v Jihlavě); Miloslav Mesenský (23. 7. 1944 – 25. 1. 1945); Vlasta Okůrková (2. 10. 1944 – 14. 4. 1945 v Jihlavě); dále František Režnar, František Malý, Helena Zelená, Josef Drahoš, Jan Havliš a Julius Dvořáček. Z nich někteří po vyšetření případu propuštěni, jiní ( Malý, Drahoš, Havliš) odsouzeni k několikaletému žaláři.

V souvislosti s případem zastřeleného továrníka Jaroška z Dalečína byl zatčen a po dvě léta vězněn obchodník František Šebek (24. 9. 1941 – 1. 4. 1943 v Bayreuthu). V souvislosti se zatýkáním funkcionářů Sokola zatčen profesor Silvestr Dvořák (25. 11. 1941 – 19. 5. 1942 v Jihlavě a v Brně) a disponent pobočky Moravské banky Karel Pokorný (25. 11. 1941 – 13. 1. 1942 v Jihlavě). Pro účast na podpoře podzemního odbojového hnutí zatčen prof. Silvestr Dvořák znovu a vězněn od 14. 1. 1945 – 2. 4. 1945 v Jihlavě, dále jeho manželka Emilie

Rok: