O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 55

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Účastni vše se podzemního odboje, jehož cílem bylo svržení nenáviděné nadvlády okupantů a vítězství české věci, padli na poli cti a slávy. Město jim zachová vděčnou paměť.

 Hned za hrdiny českého odboje stojí krvavé oběti spoluobčanů židovských, kteří z rasových důvodů byli surově utraceni, poněvadž zvrhlé nacistické učení prohlásilo je za rasu podřadnou, která musí být prostě vybavena. Z novoměstských židovských příslušníků byli vyvražděni až na dva všichni. Jsou to: JUDr Jindřich Hofman, advokát, narozen 20. 10. 1882, popraven 10. 12. 1941 v Buchenwaldu; Karel Brady – Metzel, obchodník, jeho manželka Markéta a dcera Hanička a umučeni v koncentračním táboře v Osvědčimi; Mořic Skutecký, výrobce likérů, zahynul 4. 2. 1942 v Mauthausenu; jeho manželka Bedřiška a synové Karel, Rudolf a Filip umučeni v Osvědčimi; Ing. Viktor Pan, technický rada státních drah, zatčen

23. 9. 1941, umučen v Osvědčimi; Leo Eisler, zahynul 20. 2. 1943 v Osvědčimi; dr. Norbert Fein, umučen 15. 3. 1942 v Osvědčimi; Alice Feinová, zastřelena v Brně; Josef Rotter, zemřel v Mauthausenu; Elsa Rotrová, zemřela v Terezíně.

 Z jejich tragického osudu nebudiž zapomenuto.

 Řada našich spoluobčanů strávila měsíce i roky v koncentračních táborech v Německu nebo ve věznicích Protektorátů. Důvody byly nejrozmanitější. Předpokladem všech však byla nenávist a odpor proti okupantům úsilí pomoci české věci způsoby nejrůznějšími. Pokud bylo možno zjistit důvody zatčení a věznění, jsou uvedeny.

Rok: