O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 53

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

 E. Moravec) vytýkány některé příliš loyální projevy k Říši, ale celkem smířlivě se posuzovalo chování celkové podle zásady, že někdo tu málo vděčnou a nepopulární práci protektorátních ministrů dělat musel, a že by byli v ministerských křeslech rozhodně horší Němci, než naši lidé čeští. Ostatně rozsudky státního soudu nad členy protektorátní vlády ukázaly, že toto stanovisko obyvatelstva našeho města bylo v celku správné.

 Persekuce

Jako na jiná města, tak ji na náš dopadla pěst Němců, hrozivá a nenávistná, ukazující brutální násilí jako jediný vzor a způsobo nadvlády nad porobeným národem. Vraždění nejhrůznějšími způsoby, týrání, mučení, koncentrační tábory, to byly důkazy o vztazích Němců k nám, k našemu národu, jemuž slibovali kulturní a hospodářskou svobodu a neodvislost.

 Věcná paměť, nehynoucí a tokem času nic neztrácející na své síle, hluboká úcta k nesmírné oběti nejvyšší, k daru života a krve, a vroucí láska k těm, kdož položili své životy, abychom svobodně a volně mohli žít my, kteří jsme se dočkali osvobození, to jsou slova, která kladu jako úvod nejsmutnějšího odstavce této kroniky.

Ač zemřeli, budou žít!

 Metoděj Čejka, úředník berního úřadu, narozen 6. 7. 1898,

Rok: 
Tagy: