O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 52

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

 ale i ve škole, kde rozumí učitelé a profesoři tajně i zjevně ukazovali svůj pravý poměr k Říši tím, že předepsanou a nařízenou učebnou látky, vykládali tak, že pravé stanovisko vyučujících bylo všem žákům jasné. Bylo ovšem třeba opatrnosti, poněvadž pokusů udavačství, hlavně na gymnasiu, nechybělo.

 K ostřejším zákrokům hospodářské povahy (vyvlastňování pozemků, usedlostí a podniků) proti českým lidem v našem městě za okupace nedošlo. Němci nevymysleli také nové německé pojmenování města; zůstal starý v pramenech doložený německý název Neustadtl. Praporovou výzdobu a říšských a protektorátních památných dnech mívaly pouze úřední budovy. Na domech soukromých (ovšem pro velikou zlost Němců) bylo praporů s hákovým křížem mizivě málo. Těmi, kdož prapory ze strachu či z jiného důvodu vyvěšovali, obecně opovrhováno.

 Zhodnocení úsudku obyvatelstva našeho města o Protektorátu, a tzv. státním presidentem Háchovi a o protektorátní vládě není zvlášť obtížné. Je nepochybné, že některým našim spoluobčanům protektorátní poměry celkem vyhovovaly, zvláště těm, kdož z nich hmotně těžili. Obecné mínění širokých vrstev obyvatelstva, vyrostlé z dobré republikánské výchovy předcházejících let a posilované horlivým poslechem zahraničního rozhlasu, jehož zprávy se rychle šířily ze zdrojů od úst k ústům, takže celé město bylo velmi brzy informováno, jak situace ve skutečnosti vypadá, pokládalo Protektorát za zařízení přechodné, jehož trvání je odvislé od konečného vítězství spojenců. President Hácha pokládán obecně za postavu trapně bezmocnou, která byla nastrčena jako Němcům přijatelná, která ale neměla ani vlivu, ani moci. Skutečnou naší státní hlavou pro všechny a bez rozdílu zůstal president dr E. Beneš, třebas žil v exilu. Vládě (v níž se ovšem neprostém opovržení, hanbě a posměchu těšil ministr školství a lidové osvěty, holohlavý

Rok: