O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 51

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Proslovy se vyslechly, ale nevnímaly, a jejich vliv a působení se rovnalo nule.

 Národní souručenství, jehož místním vedoucím byl lékárník František Med a tajemníkem bývalý redaktor Horáckých listů a tajemník agrární strany J. Jun, spokojovalo se s tím, že vybíralo členské příspěvky a provádělo to, co nařizovaly instance nadřízené. Vlastní pracovní iniciativa nebyla žádná; některé podniky, jako divadla a koncerty, prováděny proto, aby se prokázala nějaká činnost. Celý vedoucí aparát Národního souručenství byl dobře vlastenecký a spíše národně posiloval, než poškozoval. Oficiální myšlenky, hlásané protektorátními vedoucími v duchu kladného poměru k Říši, neměly naprosto žádný rozhlas. Proto také byla později činnost NS vůbec zastavena.

 Nebezpečná byla cílevědomá germanisace školní mládeže. Hned na začátku okupace zakázáno vyučovat českými i obecným dějinám a českému písemnictví a zvýšen počet hodin němčiny na osm v týdnu. Po opětovaném zavedení vyučování dějepisu jedna týdenní hodina musela být vedena německy, stejně tak v zeměpise a v počtech. Ztenčován přísnými nařízeními počet žactva na středních školách, žáci nejvyšších tříd i profesoři pracovně nasazování v průmyslu. Ve šk. r. 1943/44 byli nasazeni žáci šesté třídy reál. gymnasia u tzv. technické nouzové služby, ve školním roce následujícím žáci i žákyně třídy osmé v Rouskově továrně v Zámku Žďáře. Výsledky sběru odpadových hmot, který prováděli žáci všech druhů škol, pokládány za nejdůležitější v celé školní práci. Při zkouškách maturitních muselo určité procento kandidátů propadnout. Zdravé jádro naší školní mládeže, hlavně starší, která už prošla třídami škol republikánských, nemohlo však být zasaženo tímto novým zhoubným duchem protektorátního školství. Bylo posilováno doma rodiči, četou a poslechem zahraničního rozhlasu,

Rok: