O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 50

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

 do něho především státní zaměstnanci, ale mimo ustavující schůzi, na níž byl zvolen přípravný výbor v čele s advokátem dr. J. Kostřicou, žádná jiná činnost neprováděna a odbočka zahynula vlastně dříve, než mohla nějakou činnost projevit.

 Veřejná osvětová služba, v jejímž čele jako okresní vedoucí stál obchodník s textiliemi Josef Dostál, prováděla více méně pouze to, co jí bylo s vrchu nařízeno. Vedoucí, postavený na toto místo především jako ctitel fašismu a odpůrce židů (to byly hlavní důvody k jeho ustanovení), člověk nepatrné inteligence, bez iniciativy a rozhledu i zkušeností v kulturní práci, řídil svůj osvětový podnik (označený v ústech lidu vtipně jako ,,Dostálova kultura“), jak nejlépe dovedl. Organisovány a prováděny většinou pouze oficiální oslavy Háchových a Hitlerových narozenin a vzpomínky na zřízení Protektorátu. Pořad býval stereotypní. Nejdůležitější bývala řeč, jejíž vypracovaný text byl poslán z Prahy a která byla bez zájmu přečtena někým z profesorů nebo učitelů, kdo byl právě k tomuto úkolu k pramalé své radosti vedoucím vybrán (odmítnutí bylo vyloučeno, poněvadž následovalo udání o nepříjemné vyšetřování nadřízenými úřady), a povinné bez jakýchkoliv projevů souhlasu nebo nesouhlasu shromážděnými účastníky vyslechnuta. Ostatek pořadu vyplul nejčastěji orchestr učitelského ústavu, který obyčejně zahrál ta čísla, která měl právě nacvičena, a německá hymna, kterou nařízeno vyslechnout stoje a se vztyčenou pravicí, slavnost ukončovala. Účastníci oslav byli posíláni svými nadřízenými tím způsobem, žehu) osvětová služba poslala každému úřadu určitý počet vstupenek, které přednosta úřadu vyplnil jmény těch, které na oslavu delegoval

(bylo velmi obtížné sehnat potřebný počet), a ti se potom museli u vchodu do sálu vstupenkami s vepsaným jménem prokázat. Kdo nemusel, nechodil. Nezávislé vrstvy novoměstského obyvatelstva zůstávaly zásadně doma. Ostatní účastníci chodili proto, že museli.

Rok: