O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 5

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

lena pamětní deska a převzala v ochranu města jeho starostou. Recitací Medkovy básně Přísaha a státní hymnou slavnost zakončena. U pamětní desky Fr. Seidla v Bobrovské ulici č. 22 promluvil štábní kapitán v zál. K. Rind, ředitel z Prahy, zazpíván Bendův chorál národa českého a recitována Dykova báseň Země mluví. Pamětní desky jsou dílem horáckého umělce a spolužáka obou padlých, Fr. Žemličky. Po slavnostním odhalení desek byl promenádní koncert Horácké hudby na Vratislavově náměstí.

21. 8. Položen základní kámen ke stavbě budov okresní veřejné nemocnice. Událost tak významná pro město i pro celé Horácko byla zdůrazněna slavností u základního kamene. Zazpíván pří Javůrkův sbor Na Moravu a Praussův chorál národa českého a recitována Wolkerova Balada z nemocnice. Po proslovu člena okresního výboru vykonány poklepy. Po ukončení důstojné slavnosti následovala v sokolovně banket.

V letních měsících provedena kanalizace a úprava silnice na Bobrovské ulici, vydlážděna Školní ulice, započato se stavbou městského činžovního domu, velmi podstatně rozšířen římskokatolický hřbitova opravena fasáda Horáckého musea.

Tragický měsíc září.

Začal měsíc, naplněný smutkem a bolestí všech Čechů. Nad naší vlastí začaly se stahovat těžké mraky a rozpoutala se bouře, v níž jsme museli se zaťatými pěstmi a zuby bezmocně přihlížet tomu, jak odvěký nepřítel našeho národa

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Michal Šmarda