O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 49

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Několik radikálnějších jednotlivců dalo se sice zlákat štvavými hesly českého fašismu a ve volbách v r. 1938 podalo dokonce vlastní kandidátku (stolař Stanislav Klapač, stolař Josef Kaštánek a bednářský dělník Emil Košťál), ale naprostý volební neúspěch a poměry, které nastaly v r. 1939 a později vyléčily většinu bývalých novoměstských tak zvaných fašistů z jejich prvotního nadšení. Také hnutí Vlajka nemělo ve městě pronikavější odezvy.

 Moravcovo Kuratorium pro výchovu mládeže zásluhou své oficielní povahy a pro přísné příkazy z vyšších úředních míst protektorátních (jako například uvádím fakt, že přílohou (a nikoliv jenom formální) k žádosti o připuštění k přijímací zkoušce do učitelského ústavu bylo také potvrzení vedoucího kuratoria o členství a činnosti o této instituci) bylo v našem městě zřízeno. Hlavní vedení bylo ve Žďáře. Z počátku byl vedoucím jakýsi Zelníček, později novoměstský rodák profesor Jiří Beranovský. Činnost na poli kulturním a sportovním se rozběhla do velké šířky, ale později pro neschopnost a nezájem vedoucích upadala stále víc a víc. Provedeno několik divadelních představení (zmínky zasluhuje alespoň předvedení Smetanovy opery Prodaná nevěsta ochotnickým souborem Nové scény z Brna – Žabovřesk) a koncertů, spíše průměrných než kvalitních, a několik větších podniků tělovýchovných. Některým mladým hochům a dívkám vstoupila však působnost a činnost kuratoria příliš do hlavy (našli zalíbení v právu poroučet, vystupovat ve stejnokrojích, jejíž výraznou součástí byly holinky po vzoru nacistické Hitlerovy mládeže) a stali se nadšenými propagátory zrůdné ale také velmi nebezpečné převýchovy české mládeže ve smyslu nacistickém podle představ Moravcových. Většina mládeže zůstala bohudík věrná ideám výchovy demokratické a česká národní, a práci v kuratoriu ignorovala nebo přímo odmítala.

 Také Svaz pro spolupráci s Němci bylo nařízeno vybudovat. Nahnáni

Rok: