O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 48

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

jasně jejich jména. V roce 1943 a 1944 přistěhovaly se do města ještě čtyři osoby německé národnosti s osmi dětmi. K tomu nutno připočítat devět členů německé police, rozšířené v r. 1943 o osmdesát mužů tzv. Schutzkommanda a německé tajné státní policie v síle asi dvaceti mužů. Všichni tito Němci a Němky vystupovali drze a pánovitě.

České obyvatelstvo je až na malé výjimky ignorovalo, ukazujíc tak pohrdání a opovržení k příslušníkům a ochráncům námi tolik nenáviděného režimu.

 Německá škola pro příliš nepatrný počet německých dětí zřízena nebyla. Pouze v r. 1941, když němečtí kluci z Říše, suroví, divocí, rvaví a nenávistní hitlerčíci zabrali část právě otevřené okresní veřejné nemocnice, kterou zřídili tak, že bylo třeba oprav za mnoho statisíců korun, mívali v dopoledních hodinách v budově reálky jakési vyučování, jehož podstatnou součástí byly procházky a bitvy mladých nacistů na ústavním hřišti. Jejich sebevědomí průvody městem za zpěvu výbojných nacistických písní a za doprovodu hlučné a řvavé hudby byly další hrubou provokací českého města, které však muselo jenom mlčet.

 Také pro vznik a činnost nacistických organizací nebylo ve městě podmínek. Němců tu bylo příliš málo a spokojovali se spíše činností soukromou než veřejnou. Nejčastěji to byly pusté pitky a žranice (výraz hostiny byl by pro náplň těchto německých podniků příliš ušlechtilý a málo výstižný). Prováděly se sbírky, oslavovaly se dny vítězných bitev, a když jich nebylo, utápěl se žal z porážek také v alkoholu. Všem Němcům ve městě bylo jedno společné. Udržet se v novoměstském závětří co nejdéle a mít se tu nejlépe. Co bude dál, o to se nestarali; o to pečovalo jejich božstvo, Hitler.

 Rozvážnost a seriosnost, zvláštní to povahové rysy horáckého lidu, způsobily, že v našem městě nedošlo k pronikavější činnosti spolků, jejichž činnost byla zaměřena proti demokratickým základům republiky.

Tagy: němečtí obyvatelé

Rok: