O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 47

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

 lepším dojmem. O jejich minulosti není nám známi nic. Jejich vystupování však svědčilo o tom, že jejich původní společenská úroveň byla nevalná, že se ale museli oba, Fritz i Pougratz, hodně zasloužit o hitlerovský režim, když se jim dostalo tak tučné odměny v teplých místech v nadačním velkostatku. Brzy po svém ustanovení dal si Fritz postavit ve Školní ulici za peníze velkostatku komfortní vilu s krásnou zahradou (postavil ji stavitel K. Šťastný), která se stala symbolem nenáviděné německé tyranie a nadvlády nad českým městem.

 Brzy se začali točit kolem nových mocných pánů i čeští lidé, kteří byli ochotní zapřít svou národnost a slunili se v přízni Němců, jimiž všichni uvědomělí čeští lidé právem museli jenom opovrhovat. I jejich jména zapisují do této pamětní knihy, aby zůstala i pro budoucnost smutným dokladem národní slabosti a zbabělosti v dobách pro národ nejtěžších. Ve dnech, kdy v Kaunicových kolejích hrdě, důstojně a čestně umírali mezi tolika jinými věrnými Čechy i naši spoluobčané, ve dnech, kdy v koncentračních táborech trpěly a umíraly tisíce nejlepších příslušníků našeho národa, procházeli se po ulicích a scházeli se v hostincích s místními představiteli těchto vrahů našeho lidu pánové K. Šťastný, stavitel, F. Čáp, dirigent pobočky Moravské banky a hoteliéři Štěpánek a Roman.

 V roce 1942 byla zřízena u okresního úřadu zvláštní pobočka politických úřadů německých, zvaná Reichsauftragsverwaltung, formálně sice pro příslušníky německé národnosti, ve skutečnosti však jako dozorčí orgán i nad úřady a institucemi českými. V čelo postaven vrchní vládní inspektor Pavel Schrader, který přišel do města s manželkou Elsou 10. července 1942. Úřadu přiděleny úřednice Anna Kostianová a Jindřiška Volavá, o jejichž ,,čistě německém“ původu svědčila jasně

Rok: