O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 46

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

kteří ze ziskuchtivosti a z ničemné touhy zalíbit se novým pánům a z této známosti také těžit pro své sobecké cíle, přihlásila se k německé národnosti. Na paměť budoucím zapisují jejich jména to této kroniky.

Jsou to: Eduard Herold, nadlesní nadačního velkostatku (č.382), jeho manželka Marie Heroldová, dělnice Josefa Zdražilová (č.172), Elfrída Fialová, choť profesora se třemi dětmi (č.46), Elsa Ptáčková, manželka poštovního zaměstnance se dvěma dětmi a soukromnice Antonie Čejkové (č.426). Je to počet poměrně nepatrný. Nutno také připomenout že E. Herold, E. Fialová a E. Ptáčková byli původem Němci, kteří se však v první republice přihlašovali k národnosti české, a teprve za okupace, tedy jim z toho plynul hmotný zisk, uvědomovali si znova svůj německý původ. O národní renegátství jednalo se pouze u M. Heroldové, J. Zdražilové a A. Čejkové. Důvodem k přihlášení se k Němcům u těchto tří posledních žen byla snaha hmotně těžit z nové situace, což ovšem dává jejich nepěknému činu charakter tím horší a hodný opovržení. Němci se ovšem pokusili posílit tuto slabou hrstku svých příslušníků v našem městě, a tak na jaře, r. 1940 přicházejí noví němečtí příslušníci, mezi nimi i Němci říští. Prohlášení nadačního velkostatku za říšský majetek mělo za následek změny na vedoucích místech i v ostatním personálu. Dosavadní ředitel ing. Hubert Pelikán odstraněn už dříve. Z důvodů smíšeného manželství musel opustit svůj úřad i nadlesní Ludvík Hájek. Na jejich místa nastoupil v říjnu 1939 jako správce velkostatku Ludvík Pougratz, říšský příslušník, piják, ale v celku ještě člověk snesitelný, spolu s manželkou Magdalenou, ošklivou a hubatou Němkou. Poněvadž nebyl dost ostrý, byl od 1. dubna 1940 nahrazen Petrem Fritzem, SS sturmbannführerem, zpupným a hrubým Němce, jehož sebevědomí a pyšné vystupování provokovalo všechno české obyvatelstvo města. I jeho manželka Josefa, suchá a kostnatá Němka nepříjemného vzezřením, nepůsobila 

Rok: