O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 45

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

 Ale opatrnost nutila k takovým opatřením. Do lepšího a bezpečnějších úkrytů neutekl, pokud známe, nikdo. Každý chtěl vydržet na svém místě. Tam, kde jsme prožili bídu, starosti a trampoty okupace, tam jsme chtěli také pozdravit vytoužené vítězství.

 Poněvadž fronta prošla naším městem už vlastně ve stavu likvidace a útěku na západ, nedošlo u nás před ukončením války k žádným pronikavějším opatřením vojenského rázu.

 Po chronologických záznamech významnějších událostí z let 1938 až do konce dubna 1945, pro nedostatek systematických a přísných záznamů kronikářských pochopitelně neúplných a kusých a za značných potíží nyní rekonstruovaných, podávám soustavnější vylíčení života obyvatelstva našeho města v době okupace, jak reagovalo na národní útisk a na všechny obtíže války, jak jim čelilo, jak se bránilo, čím posilovalo své národní přesvědčení, jaké byly poměry hospodářské, zdravotní, sociální a podobně. Toto vylíčení podávám v řadě kapitol, jejichž látka je soustředěna podle určitých obsahových souvislostí.

 Germanizace

Okupantská nadvláda Němců projevovala se také velmi podstatným zesílením germanizačního úsilí, směřujícího k poněmčení Čechů. Toto úsilí bylo v našem městě velmi obtížné, poněvadž proti nepatrné hrstce přišlých Němců a těch, kteří byli Němci rodem nebo se k ním za okupace přihlásili, stála naprostá většina Čechů, pevných ve svém národním přesvědčení a uvědomění. Tvrdá povaha horáckého lidu stála tu jako pevná hráz proti národnostnímu útlaku. Našli se však bohužel lidé,

Rok: