O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 43

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Začátkem školního roku odešel na nové působiště do Vsetína dosavadní zatímní správce st. reálného gymnasia Ladislav Staněk. Jeho zvláštní povahové rysy byly příčinou, že mezi ním a představiteli městské samosprávy jako udržovateli ústavní budovy docházelo k častým rozporům, které podstatně přispěly k tomu, že musel Nové Město na Moravě po pěti letech zatímního správcování opustit. Jako samotář zahloubaný ve svět svých představ, nesžil se ani s městem, ani s jeho obyvatelstvem, které mu zůstalo cizí. Proto také jeho odchod neměl celkem ohlasu. Abstinent a za svého pobytu v Brně horlivý pracovník v rozmanitých spolcích snažil se udržovat ve svém úřadování zdání lokálního postoje k protektorátním školským úřadům, někdy ale jednáním, ne dost dobře slučitelným s chováním správce české střední školy. Jeho nástupcem stal se dosavadní správce reál. gymnasia v Uherském Brodě Wladimir Hawranek, rodem sice Čech, ale jinak zaprodanec Němců, který jako uherskobrodský starosta se nelíbil tamním nacistům, kteří si vynutili jeho přemístění jinam. Pokud se týká odborných vědomostí a pedagogických schopností, byl nový správce ústavu úplná nula; v získávání výhod jakéhokoliv druhu a v naprosté nečinnosti stál však na místě nejpřednějším. Doživotní žalář, k němuž byl odsouzen lidovým soudem v osvobozené republice, jasně svědčí o kvalitách tohoto výtečníka.

Podzim a zima ubíhaly v očekávání budoucích věcí. Přibývalo přeletů našeho území spojeneckými letadly, proti nimž se německé letectvo vůbec nebránilo a častá bombardování byla slyšitelná i v našem městě. Němci ustupovali na východ i na západ a naděje na konečné osvobození, v něž jsme ovšem pevně věřili po celou dobu okupace, rostly a sílily den ze dne. Bylo zřejmé, že Němci už nemají ani sil ani chuti zakročovat, ale přesto udržovali alespoň zdání moci, kte-

Rok: