O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 42

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

v Kuřimi, Pardubice, Plzeň, Kolín, Prahu a Brno (těžký nálet 20. listopadu), o nichž byli obyvatelé města informování bezprostředními účastníky, ukazovaly hrůzy z tohoto způsobu války, který stejně postihoval vinníky jako nevinné. Vzbuzovaly také představy o tom, jak to asi vypadá v městech německých, bombardovaných den ze dne. Hrůzu však vystřídávala důvěra, že konec války i nesmírného utrpení není daleký. Všem nám ovšem tanula na mysli otázka, kdy nastane závěrečná fáze války, a jakým způsobem my novoměšťáci touto fází projdeme.

 

Dvě zprávy naplnily nás v letních měsících tohoto roku zvláštní radostí. První o invasi západních mocností USA a Velké Británie do Francie, která se skvěle zdařila a která dlouhoočekávaným otevřením druhé fronty v Evropě znamenala začátek definitivního konce hitlerovského Německa, druhá o propuknutí povstání na Slovensku na konci srpna. Fakt, že Slováci, kteří nás svými vůdci v březnu r. 1939 založením samostatného slovenského státu (ovšem z milosti Němců) tak hanebně zradili, prokázali touto vzpourou proti své vládě opřené o Německo, že pravé a skutečné cítění Slováků nebylo na straně Němců, nýbrž na straně Československé republiky. Vynaložili mnoho obětí životů i majetku, tvrdě bojovati proti elitním sborům SS, které poslal Hitler na likvidování odboru, ale odkázáni na sebe a bez vydatnější pomoci cizí museli nakonec podlehnout přesile. Prokázali však jasně sílu slovenského ducha i svého československého smýšlení. Pro nás, kteří jsme s hlubokou účastí poslouchali zprávy vysílače z Báňské Bystrice, která byla centrem povstání, zprávy budící radost i nadšení, koncem září zase zprávy, předvídající blížící se katastrofu, byla slovenská revoluce projevem bratrské větve slovenské, usilující o osvobození v nové Československé republice, která byla i naším cílem.

Rok: