O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 41

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

právě opačný.

12. V. Na schůzi městského zastupitelstva jednáno hlavně o zvýšení platů městských zaměstnanců. Dále vzata bez debaty na vědomí zpráva o zřízení neuniformované protektorátní kriminální policie v Novém Městě na Moravě.

 Postupující rozklad protektorátní správy vnitřní projevoval se i v našem městě tím, že v roce 1944 bylo už jenom dvakrát svoláno městské zastupitelstvo s pořadem velmi chudým a málo závažným. Ani návrh rozpočtu na rok 1945 nebyl vypracován a předložen k schválení. Poslední schůze městského zastupitelstva, jak se ustavilo po volbách v r. 1938 (zákonná lhůta jeho trvání byla za okupace prodloužena) konala se 16. dubna 1945. O čem se na této schůzi, svolané už těsně před revolučními dny, jednalo, nelze říci, poněvadž se o ni nezachoval žádný zápis.

 V měsíci červenci a srpnu začalo se objevovat nad Českomoravskou vysočinou z počátku jednotlivě, později ve velkých eskadrách, spojenecké letectvo, nalétávající na nepřátelské cíle ve střední Evropě ze severoitalských letišť. Za jasných dnů budily stříbrné letouny a jejich temný hukot hrůzu i radost zároveň. Hrůzu z osudu toho města nebo objektu, kam nesou svůj náklad pum, radost z toho, že se naši osvoboditelé mohou objevovat nad naším územím bez nejmenšího rušení ze strany letectva německého. Silným dojmem působil přelet mohutné eskadry britsko-amerických letadel koncem srpna, kdy spadlo několik menších bomb (pravděpodobně neúmyslně) na pole blízko Pohledce. Na vyryté trychtýře, vzbuzující hluboký respekt, přišlo se podívat skoro celé město. Od září stávaly se tyto přelety stále častější a vzdálené dunění explodujících bomb, někdy velmi dobře slyšitelné, svědčilo jasně o práci spojeneckého letectva. Nálety na zbrojovku

Rok: