O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 40

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

tektorátu přibývalo zřejmých důkazů rozkladu, které se ovšem nacistická bestie snažila zakrývat projevy nenávisti k nám Čechům, věřícím pevně v blížící se vítězství, a také údery proti těm, kdož se dostali do jejich spárů, hlavně chyceným partyzánům, na něž zvláštní oddíly německé policie začaly provádět pravidelné honičky.

14. IV. Vylepeny plakáty s česko-německým provoláním protektorátní vlády, která důrazně vyzývala všechno obyvatelstvo Protektorátu, aby zachovávalo pořádek a klid (připomenuty důsledky, které by mělo rušení klidu a pořádku pro pachatele i pro jeho rodinu) a podezřelé osoby aby ihned hlásilo bezpečnostním úřadům. Provolání bylo důsledkem četných seskoků parašutistů, kteří měli s pomocí českého obyvatelstva co nejvíce škoditi okupantům.

30. IV. Česká liga proti bolševismu, o níž ve městě celkem nikdo nic nevěděl, ani o funkcionářích, ani o členstvu, uspořádala v sále Charity veřejný projev na théma ,,Tvoříme jednotnou frontu proti bolševismu“. Na schůzi, jejíž účastníci se převážně rekrutovali z vrstev, na které mohla protektorátní vláda vykonávat nátlak a kteří byli na schůzi úředně posláni svými představenými s pohrůžkami přísných trestů, kdyby se schůze nezúčastnili (nezávislí obchodníci, živnostníci a příslušníci svobodných zaměstnání zůstali prostě doma), bouřil pozvaný řečník hlasitými frázemi, ale bez přesvědčivějších argumentů proti Sovětskému svazu, ale bez úspěchu. I nemluvňatům bylo už jasné, že nacistická šelma bije kolem sebe v posledním tažení. Jenom žvanilové, placení protektorátní osvětovou službou, měli na Moravcův příkaz zachraňovat tuto bestii před zkázou jalovými řečmi, jimž už docela nikdo nevěřil (jistě ani rozumnější protektorátní ministři), a které měly účinek

Rok: