O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 4

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Podle zásady poměrného zastoupení obsazeny komise finanční, lesní, vodovodní, disciplinární, letopisecký, osvětová, zemědělská a regulační, dále rada sirotčí, knihovní a pro seznamy porotců.

Na téže schůzi projednány závěrečné obecní účty za rok 1937. Řádné příjmy v položkách řádných vykázány obnosem 811.963.45 Kč, výdaje 758.373.05 Kč, hotovost 53.590.40 Kč. Mimořádné příjmy 335.631.60 Kč, výdaje 333.858, hotovost 1.773.60 Kč.

Poněvadž nadřízené školské úřady daly souhlas ke zřízení obvodu pro újezdní školu měšťanskou, zvoleni na schůzi městského zastupitelstva za členy újezdní školní rady tito jeho členové:  K. Linhart, dr. K. Peňáz a J. Tulis. Současně zvoleni za členy místní školní rady K. Fiala, V. Holfner, H. Zezulák, L. Pazdera, J. Dvořák a J. Ondráček.

Konečně zadána zastupitelstvem stavba obecního nájemního domu. Došly tři nabídky: stavitele Šmídy za 397.793.95 Kč, stavitele Šťastného za 394.685.61 Kč a stavitele Nečase za 454.246.56 Kč. Stavba zadána staviteli Šmídovi za obnos 395.897.72 Kč. Potřebný obnos bude opatřen se svolením zemského úřadu výpůjčkou u městské spořitelny (200.000 Kč) a u krejcarového spolku (150.000 Kč)

17. 7. Městská rada společně se sdruženými korporacemi vzpomněla památky novoměstských
rodáků – bojovníků za svobodu národa, legionářů Antonína Beranovského a Fr. Seidla, slavnostním odhalením pamětních desek na jejich rodných domech. V deset hodin prošel městem průvod k rodnému domu A. Beranovského na Žďárské ulici č. 84. Po zapění chorálu (Karník- Konvalinka) a slavnostní řeči kapitána v zál. Fr. Švandy, prof. z Brna, zahrála Horácká hudba z Města Žďáru chorál Kdož jste Boží bojovníci, načež odha-

Rok: 
Přepsal/a: 
Michal Šmarda