O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 39

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

 projednán a schválen rozpočet na rok 1944, vykazující řádnou potřebu ve výši 1,290.743 Kč, úhradu ve výši 658.154 Kč.

Schodek 632.589 bude uhrazen 200% přirážkou k dani domovní a 400% přirážkou k daním ostatním. Nekrytý schodek ve výši 172.858 uhradí zemský vyrovnávací fond. Do mimořádného rozpočtu zařaděn obnos jednoho milionu korun na rozšíření vodovodu, 2.500.00 Kč na stavbu nových jatek a 100.000 na regulační plán. Úhrada bude kryta výpůjčkou u městské spořitelny.

V měsíci listopadu provedena sbírka textilií, jejíhož výtěžku mělo býti použito ve prospěch českých dělníků. Sbírku provedli nakomandovaní pensisté a státní zaměstnanci, kteří nemohli odepřít. S nějakou zvláštní ochotou nebo s nadšením svou málo příjemnou funkcí nevykonávali, a proto byl výsledek nevalný. Ostatně i o to, co bylo sebráno, velkého zájmu nebylo, a materiál se dlouho povaloval v infekčním pavilonu až do revolučních dnů květnových v roce 1945, kdy cennější částky, pokud ovšem byly nějaké sebrány a nezmizely, dostali potřební partyzáni, a znehodnocené zbytky prostě zmizely, aniž by se dnes vědělo kam.

Rok 1944

Byl v celku rokem postupujícího rozkladu nacistického Německa a úspěšného postupu spojeneckých armád na všech frontách, které převahou sil a materiálu drtily německy odpor všude tam, kde se objevil Morálka Němců byla drcena strašlivými leteckými útoky, které s neúprosnou pravidelností ničily jedno německé město za druhým. I v Pro-

Rok: