O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 38

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

 s Německem už nevalné, když je třeba upozorňovat plakáty na povinnosti k Říši. V Rusku viděli naši spoluobčané právem spojence a spolubojovníka za naši svobodu, v Němcích zase opravdové a skutečné barbary. A v tomto svém pevném přesvědčení nedalo se naše město mýlit a žádnou propagandou.

 

 

27. V. Vydala vláda Protektorátu německo-české prohlášení k výročí atentátu na Heydricha. Mělo však v obyvatelstvu města pouze ten ohlas, že znova a pronikavě připomnělo ony hrůzné dny před rokem, kdy se právem každý obával o život svůj i svých nejbližších. Děs z minulosti byl však vystřídán pevnou nadějí a vírou přítomnosti, že Německo už překročilo vrchol své moci a slávy a že od Stalingradu ( v němž po strašných bojích a neméně katastrofických porážkách kapitulovala 6. německá armáda maršála Pauluse, kterážto porážka znamenala začátek slavného a úspěšného boje Rudé armády, která zakončila vítězný postup proti hitlerovskému Německu dobytém Berlína a vztyčením sovětské vlajky na budově říšského sněmu v květnu 1945) pozvolna ale jistě naplňuje se jeho konečný osud, vojenské i politické zničení a totální pád. Kdo tehdy mohl tušit, že závěrečný akt kapitulace německé armády odehraje se částečně i v našem městě.

 

16. VI. Rostoucí zásobování agenda městského úřadu vynutila si přijetí nových výpomocných kancelářských sil. Městské zastupitelstvo vzalo na vědomí rozšíření poetu městských zaměstnanců o Gustava Sommera, Stanislava Cíchu, Mirka Tulise a Miloše Krepse. Ve většině případů šlo o ukrytí českých studentů před nasazením na nebezpečné práce v Říši. Zemský úřad se zavázal přispívati městu na krytí výdajů spojených se zásobovací agendou, ročním příspěvkem ve výši 26.524 Kč. V téže schůzi

Rok: