O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 37

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

schváleno. Dirigent pobočky Moravské banky František Čáp, Němci násilně dosazený do městské rady, byl jmenován také členem knihovní rady, aby tu pravděpodobně dozíral na nákupy knih pro městskou knihovnu, které by odpovídaly vkusu a přání okupantů.

 

 

28. VIII. Na schůzi městského zastupitelstva projednán a schválen obecní rozpočet na rok 1943, vykazující řádnou potřebu ve výši 1,158.564 Kč, řádnou úhradu 541.029 Kč. Schodek ve výši 617.535 Kč bude uhrazen 200% přirážkou k domovní dani činžovní a 400% přirážkou k daním ostatním. Neuhrazených 294.495 Kč bude kryto příspěvkem ze zesnulého vyrovnávacího fondu. V téže schůzi vzato také na vědomí jmenování P. Fritze členem výboru městské spořitelny. Němci museli mít oči prostě ve všem.

 

4. XII. Poněvadž dosavadní práce na vypracování regulačního plánu města nevyhovovaly, zastupitelstvo rozhodlo, aby bylo zadáno vypracování nového regulačního plánu brněnskému architektu ing. Škardovi za 82.000 Kč.

 

Rok 1943

26. II. Obyvatelstvo města četlo na nárožích vylepené provolání protektorátní vlády, v němž byl lid Protektorátu vyzýván k největšímu vypětí sil pro vítězství Německa, pro horlivé plnění všech povinností a pro boj proti ,,barbaru z východu“. Mezi novoměstským lidem, pokud ovšem byl ochoten věnovat pár minut četbě plakátu, vzbudilo provolání pouze opovržlivé úsměvy a posílilo pevné přesvědčení, že to musí být

Rok: 
Tagy: