O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 36

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

slýchali anebo v novinách čítali dlouhé seznamy jmen nejlepších příslušníků našeho národa, kladoucích své životy za lepší jeho budoucnost jako oběti za smrt Heydrichovu. I našeho města se dotklo krvelačné řádění Němců. Podrobnosti o něm až na stránkách dalších, věnovaných vylíčení obětí, které přineslo za okupace Nové Město na Moravě. 10. června pro výstrahu vypálena a rozpuštěna hornická vesnice Lidice u Kladna, při čemž dospělí mužové surově postříleni, ženy a děti odvezeny do koncentračních táborů. 18. června, když byli zrazeni, byli vypátráni v kryptě pravoslavného kostela sv. Cyrila v Methoděje v Praze II. ukrytí tam parašutisté, kteří atentátem vykonali pomstu na Heydrichovi. Po těžkém boji podlehli přesile, ale Němci dostali do rukou pouze jejich mrtvoly. 24. června zničena podobně jak ves Lidice samota Ležáky v Čechách. Zuření Němců, které mělo nad celým národem rozšířit obavu, děs, hrůzu a strach, vzbudilo mocný ohlas v celém světě; ovšem opačný, než si Němci přáli.

 

 

5. VI. Svolána schůze městského zastupitelstva, na které bylo vzpomenuto Heydrichovy smrti. Bylo to Němci nařízeno každé korporaci a instituci. Ministři protektorátní vlády museli jezdit po větších městech Čech a Moravy, kam byli nakomandováni účastníci, kteří měli litovat Heydricha a manifestovat proti naší zahraniční vládě a pro německé okupanty. Na téže schůzi zastupitelstva projevil P. Fritz sociální cítění pro potřeby českých zaměstnanců městského úřadu tím, že se ostře postavil proti tomu, aby obecnímu tajemníkovi a úřednici Jelínkové byla dána odměna za přesčasové práce, spojené s vedením účetní agendy. Poněvadž se ve městě objevil citelný nedostatek vody, zastupitelstvo rozhodlo, aby brněnská firma Káš vypracovala za 12.000 Kč projekt k zachycení nových vedoucích pramenů u Pohledce. Toto rozhodnutí jednomyslně

Rok: