O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 357

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

První snížení cen zboží po měnové reformě bylo provedeno v říjnu 1953. Mělo velký ohlas, protože dalo všemu obyvatelstvu možnost nakoupit si za méně peněz více zboží. Proto také hned po vyhlášení snížení cen bylo možno pozorovat zvýšený nákupní ruch, který byl podpořen i zavedením stálých trhů, z nichž největší byl tradiční mikulášský trh, koncový ve čtvrtek 3. prosince na náměstí.
Velkým nedostatkem v našem zásobování bylo zavedení vypínacího plánu elektrického proudu. Naše elektrárny, které nemohou pro velké ztráty proudu hlavně v zimních měsících zvládnout situaci, jsou nuceny v určitých hodinách vypínat proud spotřebitelům.
Kalendářní rok byl zakončen 31. prosince tradičním už slavností dědy Mráze, letos lépe připraveno  než loňského roku, protože přípravy se netříštily mezi jednotlivé škol. Slavnost byla spojena s nadílkou dětí.
 

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Chudobová